Κέντρο Δικτύου Τηλεματικής

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας


 

Ενημέρωση σχετικά με το Webmail και τις Ηλεκτρονικές Λίστες

Κατόπιν ανεπανόρθωτης βλάβης εξοπλισμού το μεσημέρι της Δευτέρας 19/8/2013, ενεργοποιήθηκε εκτάκτως η νέα έκδοση της υπηρεσίας WEBMAIL στην οποία οι χρήστες του Δικτύου Π.Θ. έχουν πρόσβαση με το όνομα χρήστη και τον κωδικό τους όπως μέχρι τώρα. Δεν χρειάζεται πια να επιλέγεται πόλη.
Μέχρι νεότερη σχετική ενημέρωση, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται η λειτουργία "Διευθυνσιογράφος" (Addressbook) διότι δεν έχει γίνει ακόμη μεταφορά δεδομένων από την παλιά στη νέα έκδοση.
Λόγω της ίδιας βλάβης δεν λειτουργεί η υπηρεσία Ηλεκτρονικές Λίστες.
Κατά συνέπεια, μέχρι την αποκατάσταση της λειτουργίας της, δεν διεκπεραιώνεται η αποστολή μηνυμάτων προς τις ομαδικές διευθύνσεις που υποστηρίζονται από αυτήν.
Επίσης, προσωρινά δεν λειτουργούν και κάποιες ιστοσελίδες χρηστών, με ονομασία που τελειώνει σε .users.uth.gr.

Διακοπή Υπηρεσιών Δικτύου και Τηλεφωνίας

Τη Μ.Τρίτη 10/04/2012 και τη Μ.Τετάρτη 11/04/2012 από το πρωί μέχρι το απόγευμα δεν θα λειτουργούν οι περισσότερες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ιδρύματος (e-mail, vpn, sites, ηλεκτρονική γραμματεία, Εύδοξος, Πάσο, κλπ.) λόγω προγραμματισμένων ηλεκτρολογικών εργασιών στο κτιριακό συγκρότημα του Πεδίου Άρεως στο Βόλο.

Αποκατάσταση Υπηρεσιών Κεντρικής Βιβλιοθήκης

Σας ενημερώνουμε ότι η βλάβη στην ηλεκτροδότηση του κτιρίου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης αποκαταστάθηκε και πλέον όλες οι ηλεκτρονικές-διαδικτυακές υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης λειτουργούν κανονικά.

Διακοπή υπηρεσιών Βιβλιοθήκης Π.Θ. λόγω βλάβης

Σας ενημερώνουμε ότι όλες οι ηλεκτρονικές-διαδικτυακές υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αναστέλλονται, όπως επίσης και η χρήση Η/Υ εντός του κτιρίου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, εξαιτίας προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση του κτιρίου. Για τον ίδιο λόγο έχει διακοπεί και η τηλεφωνική επικοινωνία με το κτίριο.