Κέντρο Δικτύου Τηλεματικής

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας


 

Αναβάθμιση του δικτύου δεδομένων στο Βόλο

Oλοκληρώθηκε η εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού στο δίκτυο δεδομένων του Παραλιακού Συγκροτήματος στο Βόλο, με αποτέλεσμα την αναβάθμιση της ταχύτητας πρόσβασης τόσο στο εσωτερικό δίκτυο, όσο και στο Διαδίκτυο (Internet) από 10 Mbps σε 1Gpbs.

Αναβάθμιση ταχύτητας και διακοπές δικτύου το Σαββατοκύριακο

Σας ενημερώνουμε ότι εγκαταστάθηκε νέος εξοπλισμός στο δίκτυο δεδομένων του Τμήματος Φυσικής Αγωγής στα Τρίκαλα με αποτέλεσμα την αναβάθμιση της ταχύτητας πρόσβασης τόσο στο εσωτερικό δίκτυο, όσο και στο Διαδίκτυο (Internet) από 10 Mbps σε 1 Gbps

Αναβάθμιση της ταχύτητας του δικτύου δεδομένων της Καρδίτσας

Στις 28/1 εγκαταστάθηκε νέος εξοπλισμός στο δίκτυο δεδομένων του Τμήματος Κτηνιατρικής στην Καρδίτσα, με αποτέλεσμα την αναβάθμιση της ταχύτητας πρόσβασης τόσο στο εσωτερικό δίκτυο, όσο και στο Διαδίκτυο (Internet) από 10 Mbps σε 1 Gbps.

Ασύρματο δίκτυο στο Φυτόκο

Από την προηγούμενη εβδομάδα τέθηκε σε λειτουργία η υπηρεσία ασύρματης πρόσβασης (WiFi) στο Internet στους χώρους της Γεωπονικής Σχολής.

Η πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο είναι ελεύθερη και καλύπτει ολόκληρο το συγκρότημα του Φυτόκου.