Κέντρο Δικτύου Τηλεματικής

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας


 

Αναβάθμιση Συνδέσεων σε κτίρια του Π.Θ.

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας μέσω της συμμετοχής του σε πρόγραμμα του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) ολοκλήρωσε μέσα στο καλοκαίρι την εγκατάσταση έξι (6) νέων συνδέσεων που δίνουν τη δυνατότητα υψηλής ταχύτητας (gigabit) πρόσβασης στο Internet.

Ενημέρωση στοιχείων τηλεφωνικού καταλόγου Π.Θ.

To Πανεπιστήμιο προτίθεται να προχωρήσει στην έκδοση νέου έντυπου τηλεφωνικού καταλόγου με τα εσωτερικά τηλέφωνα του ΠΘ, ο οποίος θα βασίζεται στην ηλεκτρονική έκδοση που υπάρχει στην ιστοσελίδα: http://www.uth.gr/katalogos

Σύνδεση Μεζούρλο με το τηλεφωνικό δίκτυο του Π.Θ.

Σας γνωρίζουμε ότι την Τρίτη 28/4 ενεργοποιήθηκε η σύνδεση του νέου κτιρίου της Ιατρικής (Μεζούρλο) με το υπόλοιπο τηλεφωνικό δίκτυο του Πανεπιστημίου. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μπορούν να γίνονται κλήσεις από και προς το νέο κτίριο χρησιμοποιώντας 4ψηφιους αριθμούς (τα τέσσερα τελευταία ψηφία του αριθμού).

Σύνδεση του νέου κτιρίου Ιατρικής (Μεζούρλο) με το Internet

Σας ενημερώνουμε ότι από την προηγούμενη εβδομάδα ολοκληρώθηκε η σύνδεση
του νέου κτιρίου της Ιατρικής (Μεζούρλο) με το ΕΔΕΤ και κατ’ επέκταση με το Διαδίκτυο.

Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος των συνδέσεων των χρηστών του νέου κτιρίου.