Κέντρο Δικτύου Τηλεματικής

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας


 

Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο (VPN)

Δείτε τις ανανεωμένες οδηγίες στη νέα ιστοσελίδα


Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο (Virtual Private Network) είναι μια εικονική διαδικτυακή σύνδεση μεταξύ οποιουδήποτε σημείου του Διαδικτύου βρίσκεται ο Η/Υ του χρήστη και ενός επιθυμητού εσωτερικού δικτύου. Λέγεται εικονική διότι χρησιμοποιεί την υπάρχουσα φυσική σύνδεση με το διαδίκτυο για να αποκαταστήσει πρόσβαση στο εσωτερικό δίκτυο του φορέα σαν να ανήκε φυσικά εκεί.

Συνεπώς, ο χρήστης του δικτύου τηλεματικής ΠΘ μπορεί να έχει πρόσβαση στους πόρους του εσωτερικού δικτύου που δεν είναι προσβάσιμοι από το υπόλοιπο Διαδίκτυο, όπως π.χ. βάσεις δεδομένων βιβλιοθήκης, μισθοδοσία κλπ, με τα ίδια δικαιώματα πρόσβασης που έχει όταν συνδέεται από κτίριο του ΠΘ.

Επιλέξτε (στους παρακάτω συνδέσμους) από τις λύσεις VPN που διαθέτει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, για να διαβάσετε τις οδηγίες και να δημιουργήσετε τη σύνδεση:

  • OpenVPN: Απαιτεί την εγκατάσταση εξωτερικού προγράμματος στον υπολογιστή σας. Προτείνεται για Windows 2000,XP,Vista και 7 καθώς και Linux,MacOS
  • PPTP: Η υποστήριξή του είναι ενσωματωμένη στα περισσότερα λειτουργικά συστήματα. Προτείνεται για Windows 8,8.1,10 και IOS, OS X, Android.

Αν εκτελέσατε όλες τις οδηγίες σωστά και συνεχίζετε να έχετε προβλήματα, κοιτάξτε και τις συνηθισμένες ερωτήσεις χρηστών