Κέντρο Δικτύου Τηλεματικής

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας


 

Eγκατάσταση ρυθμίσεων OpenVPN Vista/7/8/10
Δείτε τις ανανεωμένες οδηγίες στη νέα ιστοσελίδα