Κέντρο Δικτύου Τηλεματικής

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας


 

Σύνδεση Dialup 98

Πραγματοποίηση Dial-up σύνδεσης στο Δίκτυο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

1.     Από το μενού Εναρξη (Start), επιλέξτε Προγράμματα (Programs), επιλέξτε Βοηθήματα (Accessories), Επικοινωνίες (Communications) και Δίκτυο μέσω τηλεφώνου.

2.    Κάντε διπλό κλικ στο
εικονίδιο UTHnet που δημιουργήθηκε από τη διαδικασία Ρυθμίσεις για Dialup Σύνδεση με Windows 98 και πατώντας το Σύνδεση (Connect) αρχίζει η διαδικασία της σύνδεσης.3.    Θα ακούσετε το modem
σας να καλεί και αν οι ρυθμίσεις έχουν γίνει σωστά θα εμφανιστεί ένα μαύρο
παράθυρο με λευκούς χαρακτήρες. Στην προτροπή Username: εισάγετε το
όνομα χρήστη, πατάτε ENTER και στην προτροπή Password: τον κωδικό
σας (δεν εμφανίζεται στην οθόνη) και ENTER.Αν δοθεί λάθος το Username ή το Password εμφανίζεται το
μήνυμα: Authentication failed.Αν τα στοιχεία σας είναι σωστά θα εμφανιστεί
το μήνυμα "Your IP address is ..." και στη συνέχεια μη αναγνώσιμοι
χαρακτήρες. Τότε κάνετε κλικ στο Συνέχεια (Continue) ή το πλήκτρο F7 του πληκτρολογίου.3.     Θα εμφανιστούν στην οθόνη τα μηνύματα της διαδικασίας σύνδεσης και
αναγνώρισης χρήστη.
4.     Η σύνδεσή σας έχει
επιτευχθεί. Πατώντας το Κλείσιμο (Close) το εικονίδιο πηγαίνει στην
Γραμμή Εργασιών (Task Bar) όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.5.     Μπορείτε να τρέξετε τα προγράμματα Internet όπως Netscape, Internet
Explorer, Telnet, κλπ.

6.     Όταν θελήσετε να τερματίσετε την σύνδεσή σας, με διπλό κλικ στο αντίστοιχο
εικονίδιο της Γραμμής Εργασιών (Task bar) εμφανίστε το παράθυρο σύνδεσης, και
επιλέξτε Αποσύνδεση (Disconnect).