Κέντρο Δικτύου Τηλεματικής

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας


 

Σύνδεση Dialup MacOS

Ρυθμίσεις Σύνδεσης Dial-up για MacOS 8

Από το μενού Apple/Ρυθμίσεις επιλέξτε PPP. Πληκτρολογήστε το user name, password και τον αριθμό κλήσης.Πατήστε το κουμπί Options… και επιλέξτε Connect to a command-line host. Επιλέξτε Use Terminal Window και πατήστε OKΟι ρυθμίσεις TCP/IP είναι οι ακόλουθες: