Κέντρο Δικτύου Τηλεματικής

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας


 

Σύνδεση Dialup Vista/7

Πραγματοποίηση Dial-up σύνδεσης σε Windows Vista/7

1.  Από το μενού Εναρξη (Start), επιλέξτε Πίνακας ελέγχου(Control panel)
, επιλέξτε Κέντρο δικτύου και κοινής χρήσης (Network and sharing center) και Διαχείριση συνδέσεων δικτύου (Manage network connections).

2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο UTHnet που δημιουργήθηκε από τη διαδικασία ρυθμίσεων και πατώντας το "Κλήση" (Connect) αρχίζει η διαδικασία της σύνδεσης.

2. Περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα και αν οι ρυθμίσεις έχουν γίνει σωστά η σύνδεση πραγματοποιείται.


3. Όταν θελήσετε να τερματίσετε την σύνδεσή σας, με διπλό κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο της Γραμμής Εργασιών (Task bar) εμφανίστε το παράθυρο σύνδεσης, και επιλέξτε Αποσύνδεση (Disconnect).