Κέντρο Δικτύου Τηλεματικής

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας


 

Ρυθμίσεις Dialup Vista/7

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ PΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΑ WINDOWS VISTA/7

1.

Από το μενού Εναρξη (Start) επιλέξτε Πίνακας ελέγχου (Control Panel), Κέντρο δικτύου και κοινής χρήσης(Network and Sharing Center) και Ρύθμιση σύνδεσης ή δικτύου(Set up a connection or network)

2.

Αμέσως εμφανίζεται το παράθυρο "Ρύθμιση σύνδεσης ή δικτύου". Επιλέξτε Δημιουργήστε μία σύνδεση μέσω τηλεφώνου και πατήστε Επόμενο.

3.

Το επόμενο παράθυρο που εμφανίζεται είναι το "Δημιουργήστε μια σύνδεση μέσω τηλεφώνου". Αφού συμπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία(αριθμός τηλεφώνου κλήσης,όνομα χρήστη, κωδικός πρόσβασης,όνομα σύνδεσης) πατήστε το κουμπί Σύνδεση

4.

Έπειτα εφόσον έχετε πληκτρολογήσει τα σωστά στοιχεία πραγματοποιείται η σύνδεση.

5.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποθηκεύεται αυτόματα η σύνδεση στο Πίνακας ελέγχου(Control Panel)/Κέντρο δικτύου και κοινής χρήσης(Network and sharing center)/Διαχείριση συνδέσεων δικτύου(Manage Network Connections).