Κέντρο Δικτύου Τηλεματικής

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας


 

Όριο χωρητικότητας δίσκου

Όριο χωρητικότητας δίσκου ανά χρήστη

Στην παρούσα κατασταση δεν εφαρμόζεται πολιτική ορίου χωρητικότητας σε κανένα εξυπηρετητή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Κέντρου Δικτυου του Π.Θ.

Οι παρακάτω οδηγίες αφορούν τη χρήση του χώρου στους δίσκους των εξυπηρετητών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο δίκτυο του Π.Θ. ΟΤΑΝ εφαρμόζεται όριο χωρητικότητας.

Έχει ορισθεί ανώτατο όριο χωρητικότητας ανά χρήστη και η υλοποίησή του γίνεται με το μηχανισμό quotas του UNIX, τύπου soft limit με περίοδο χάριτος τριών (3) εβδομάδων. Αυτό το όριο είναι περιοριστικό, δηλαδή σε περίπτωση μόνιμης υπέρβασής του, δηλαδή μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος, ο χρήστης ΔΕΝ ΘΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΝΕΑ E-MAILS και αυτά θα επιστρέφονται στους αποστολείς τους.

Αναλυτικά ένας λογαριασμός ηλεκτρονικου ηλεκρονικού ταχυδρομείου μπορει νά βρίσκεται σε τρεις καταστάσεις:

  1. Χρήση κάτω του ορίου: το εισερχόμενο και εξερχόμενο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο λειτουργεί κανονικά.
  2. Προσωρινή υπέρβαση του ορίου: ο χρήστης λαβαίνει προειδοποιητικά μηνύματα για όσο διάστημα υπερβαίνει το όριο χωρίς να έχει λήξει η περίοδος χάριτος μαζί με τις απαραίτητες οδηγίες για να επανέλθει εντός ορίου. Το εισερχόμενο και εξερχόμενο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά.
  3. Μόνιμη υπέρβαση του ορίου: η περίοδος χάριτος έχει λήξει χωρίς η χρήση δίσκου να έχει επανέλθει εντός ορίων. Ο χρήστης ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ E-MAIL μέχρι τη στιγμή που η χρήση του δίσκου επανέλθει εντός ορίων. Τα νέα εισερχόμενα μηνύματα δεν αποθηκεύονται στο γραμματοκιβώτιο του χρήστη αλλά επιστρέφονται στον αποστολέα τους με την ένδειξη ότι ο παραλήπτης έχει υπερβεί το όριο. Το εξερχόμενο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά (χωρίς να υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης αντιγράφου του εξερχόμενου μηνύματος στο φάκελο των απεσταλμένων στον εξυπηρετητή).

Για να δείτε πληροφορίες για τη διαθεσιμότητα του προσωπικού σας χώρου στον εξυπηρετητή, μπορείτε να συνδεθείτε επιλέγοντας "Λογαριασμοί Χρηστών" στην πλευρική στήλη "Για τους Χρήστες μας"