Κέντρο Δικτύου Τηλεματικής

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας


 

Εγκατάσταση OpenVPN 2000/XP

1.

Κατεβάστε τον Installer του OpenVPN

Πατήστε "Εκτέλεση"

2.

Πατήστε "Εκτέλεση"

3.

Περιμένετε μέχρι να "κατέβει".

4.

Πατήστε "Next"

5.

Πατήστε "I Agree"

6.

Πατήστε "Next"

7.

Πατήστε "Next"

8.

Περιμένετε ...

9.

Πατήστε "Συνέχεια"

10.

Πατήστε "Next"

11.

Ξετσεκάρετε το "Show Readme" και πατήστε "Finish"