Κέντρο Δικτύου Τηλεματικής

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας


 

Eγκατάσταση ρυθμίσεων OpenVPN 2000/XP

1.

Κατεβάστε τον Installer των ρυθμίσεων Openvpn για το Π.Θ.

Πατήστε "Εκτέλεση"

2.

Πατήστε "Εκτέλεση"

3.

Πατήστε "Επόμενο"

4.

Πατήστε "Επόμενο"

5.

Πατήστε "Τέλος"