Κέντρο Δικτύου Τηλεματικής

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας


 

Διακοπή υπηρεσιών Βιβλιοθήκης Π.Θ. λόγω βλάβης

Σας ενημερώνουμε ότι όλες οι ηλεκτρονικές-διαδικτυακές υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αναστέλλονται, όπως επίσης και η χρήση Η/Υ εντός του κτιρίου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, εξαιτίας προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση του κτιρίου. Για τον ίδιο λόγο έχει διακοπεί και η τηλεφωνική επικοινωνία με το κτίριο. Θα υπάρξει νέα ανακοίνωση σχετικά με την αποκατάσταση του προβλήματος.