Κέντρο Δικτύου Τηλεματικής

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας


 

Αποκατάσταση Υπηρεσιών Κεντρικής Βιβλιοθήκης

Σας ενημερώνουμε ότι η βλάβη στην ηλεκτροδότηση του κτιρίου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης αποκαταστάθηκε και πλέον όλες οι ηλεκτρονικές-διαδικτυακές υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης λειτουργούν κανονικά.