Κέντρο Δικτύου Τηλεματικής

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας


 

Ενημέρωση σχετικά με το Webmail και τις Ηλεκτρονικές Λίστες

Κατόπιν ανεπανόρθωτης βλάβης εξοπλισμού το μεσημέρι της Δευτέρας 19/8/2013, ενεργοποιήθηκε εκτάκτως η νέα έκδοση της υπηρεσίας WEBMAIL στην οποία οι χρήστες του Δικτύου Π.Θ. έχουν πρόσβαση με το όνομα χρήστη και τον κωδικό τους όπως μέχρι τώρα. Δεν χρειάζεται πια να επιλέγεται πόλη.
Μέχρι νεότερη σχετική ενημέρωση, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται η λειτουργία "Διευθυνσιογράφος" (Addressbook) διότι δεν έχει γίνει ακόμη μεταφορά δεδομένων από την παλιά στη νέα έκδοση.
Λόγω της ίδιας βλάβης δεν λειτουργεί η υπηρεσία Ηλεκτρονικές Λίστες.
Κατά συνέπεια, μέχρι την αποκατάσταση της λειτουργίας της, δεν διεκπεραιώνεται η αποστολή μηνυμάτων προς τις ομαδικές διευθύνσεις που υποστηρίζονται από αυτήν.
Επίσης, προσωρινά δεν λειτουργούν και κάποιες ιστοσελίδες χρηστών, με ονομασία που τελειώνει σε .users.uth.gr.