Κέντρο Δικτύου Τηλεματικής

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας


 

Οδηγίες e-mail

...για χρήστες Mozilla Thunderbird

Επιλέγοντας από τα μενού της εφαρμογής στο άνω μέρος του παραθύρου:

  • για παλιότερες εκδόσεις Εργαλεία (Tools) και Ρυθμίσεις λογαριασμού... (Account settings...)
  • για νεότερες εκδόσεις κλικ στο μετά Επιλογές (Options) και Ρυθμίσεις λογαριασμού... (Account settings...)

εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο:

Σε αυτό πρώτα θα ορίσουμε το Διακομιστή εξερχομένων (SMTP) και αφού επιλέξουμε τον υπάρχοντα για διόρθωση ή δημιουργήσουμε νέο, εμφανίζεται το παράθυρο στο οποίο πρέπει να καταχωρηθούν οι ρυθμίσεις όπως παρακάτω:

Στη συνέχεια επιλέγουμε πάλι στην αριστερή πλευρά το λογαριασμό που θα διορθώσουμε ή δηλώνουμε νέο και
επιλέγουμε την καρτέλα Ρυθμίσεις διακομιστή (Server settings), όπου καταχωρούμε το ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ και το ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ όπως μας αποδόθηκαν από το δίκτυο ΠΘ. Επίσης δηλώνουμε Ασφάλεια σύνδεσης
"STARTTLS" και Μέθοδο πιστοποίησης "Κανονικός κωδικός".

Πατάμε ΟΚ και επιστρέφουμε στη χρήση της εφαρμογής για τη διαχείριση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν αντί του πρωτοκόλλου IMAP επιθυμούμε το POP3 τότε το μόνο που αλλάζει είναι η θύρα (TCP port) εισερχόμενης αλληλογραφίας από 143 (IMAP) σε 110 (POP3).


...για χρήστες Microsoft Outlook 2010 / 2013

Επιλέγοντας από τα μενού της εφαρμογής στο άνω μέρος του παραθύρου Αρχείο (File), Πληροφορίες (Info) και Ρυθμίσεις λογαριασμού (Account settings) εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο. Στην καρτέλα Ηλεκτρονικό Ταυδρομείο (E-mail Accounts) πατάμε Δημιουργία (New) για νέα δήλωση λογαριασμού ή Επιδιόρθωση (Repair) για αλλαγή ρυθμίσεων ήδη δηλωμένου λογαριασμού:

SMTP AUTH + SSL setting screenshot

Στο παράθυρο που εμφανίζεται, επιλέγουμε Μη αυτόματη διαμόρφωση ρυθμίσεων διακομιστή ή πρόσθετων τύπων διακομιστή και πατάμε Επόμενο (Next):

Στο επόμενο παράθυρο, καταχωρούμε το πραγματικό μας ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ και τις παρακάτω τιμές όπως μας αποδόθηκαν από το δίκτυο ΠΘ: τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ E-MAIL μας στο ΠΘ, το όνομα διακομιστή εισερχόμενης αλληλογραφίας (MAIL SERVER) και το ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ. Το όνομα διακομιστή εξερχόμενης αλληλογραφίας είναι πάντα smtp.uth.gr. Μην τσεκάρετε τα κουτάκια για το SPA και τον Έλεγχο ρυθμίσεων λογαριασμού.

Με κλικ στο "Περισσότερες ρυθμίσεις..." εμφανίζεται νέο παράθυρο, όπου καταχωρούμε
στις καρτέλες Διακομιστής εξερχομένων (Servers) και Για προχωρημένους (Advanced) τις τιμές που φαίνονται παρακάτω:

Πατάμε ΟΚ, Τέλος, Κλείσιμο και επιστρέφουμε στη χρήση της εφαρμογής για τη διαχείριση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν αντί του πρωτοκόλλου IMAP επιθυμούμε το POP3 τότε το μόνο που αλλάζει είναι η θύρα (TCP port)
εισερχόμενης αλληλογραφίας από 143 (IMAP) σε 110 (POP3).


...για χρήστες Windows Live Mail

Όπως φαίνεται και στην εικόνα που ακολουθεί, από το αρχικό μενού της εφαρμογής (άνω αριστερά) επιλέγουμε
Επιλογές (Options) και έπειτα Λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου... Στο παράθυρο που εμφανίζεται, επιλέγουμε Προσθήκη (Add) για νέα δήλωση λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καταχωρούμε το πραγματικό μας ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας στο ΠΘ και πατάμε Επόμενο
(Next). Στο επόμενο παράθυρο καταχωρούμε τις ίδιες ρυθμίσεις που αναφέρονται παρακάτω στην αλλαγή ρυθμίσεων υπάρχοντος λογαριασμού.

Αν αντί για Προσθήκη επιλέξουμε Ιδιότητες (Properties) για αλλαγή ρυθμίσεων ήδη δηλωμένου λογαριασμού, εμφανίζεται το επόμενο παράθυρο, όπου καταχωρούμε κατά σειρά το πραγματικό μας ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ και τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ μας στο ΠΘ. Στη συνέχεια καταχωρούμε το όνομα του διακομιστή εισερχόμενης αλληλογραφίας (MAIL SERVER) και το ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ όπως μας αποδόθηκαν από το δίκτυο ΠΘ.

Τέλος οι ρυθμίσεις των διαφόρων παραμέτρων της εφαρμογής για να είναι συμβατή με το δίκτυο ΠΘ φαίνονται στην καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced):

Πατάμε ΟΚ, Κλείσιμο και επιστρέφουμε στη χρήση της εφαρμογής για τη διαχείριση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν αντί του πρωτοκόλλου IMAP επιθυμούμε το POP3 τότε το μόνο που αλλάζει είναι η θύρα (TCP port) εισερχόμενης αλληλογραφίας από 993 (IMAP) σε 995 (POP3).


...για χρήστες Outlook Express / Evolution < 1.1.1

Από τα μενού της εφαρμογής στο άνω μέρος του παραθύρου, επιλέγουμε Εργαλεία (Tools) και Λογαριασμοί (Accounts) και στο νέο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγουμε το λογαριασμό τον οποίο θα ρυθμίσουμε και Ιδιότητες (Properties). Στο παράθυρο που εμφανίζεται, στην καρτέλα Γενικά (General) καταχωρούμε το πραγματικό μας ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ και τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ μας στο ΠΘ. Στις καρτέλες Διακομιστές (Servers) και Για προχωρημένους (Advanced) καταχωρούμε τις τιμές που φαίνονται παρακάτω:

Πατάμε ΟΚ, Κλείσιμο και επιστρέφουμε στη χρήση της εφαρμογής για τη διαχείριση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν αντί του πρωτοκόλλου IMAP επιθυμούμε το POP3 τότε το μόνο που αλλάζει είναι η θύρα (TCP port) εισερχόμενης αλληλογραφίας από 993 (IMAP) σε 995 (POP3).


...για χρήστες άλλων εφαρμογών Η/Υ και smartphones

Μετά τη λήψη του ονόματος χρήστη (username) και του ονόματος διακομιστή εισερχόμενης αλληλογραφίας (incoming mail server) από το Δίκτυο ΠΘ, καταχωρούμε τις παρακάτω ρυθμίσεις στα αντίστοιχα μενού κάθε εφαρμογής:

  • εισερχόμενη αλληλογραφία: αν ο τύπος διακομιστή είναι IMAP (προτιμητέο) τότε η θύρα σύνδεσης (connection port) είναι η 143. Αν είναι POP3 τότε η θύρα σύνδεσης είναι η 110. Και στις δύο περιπτώσεις ο τύπος ασφάλειας είναι "STARTTLS" ή "TLS" (είναι το ίδιο).
  • εξερχόμενη αλληλογραφία: το όνομα διακομιστή εξερχόμενης αλληλογραφίας (outgoing mail server) είναι σταθερό και έχει τιμή smtp.uth.gr. Η θύρα σύνδεσης (connection port) είναι η 587 με τύπο ασφάλειας "STARTTLS" ή "TLS" (είναι το ίδιο).