Κέντρο Δικτύου Τηλεματικής

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας


 

Δες την ψηφιακα 2.0

Το Υπουργείο Παιδείας μέσα από τη δράση «Δες την Ψηφιακά 2.0» παρέχει το δικαίωμα απόκτησης νέου φορητού προσωπικού υπολογιστή με μέγιστη επιδότηση 400 ευρώ, δωρεάν πρόσβαση σε 100 GBytes “on-line” δικτυακού αποθηκευτικού χώρου μέσω της υπηρεσίας ΠΙΘΟΣ+, καθώς και πρόσβαση σε νέα υπηρεσία ηλεκτρονικής διάθεσης ανοιχτού εκπαιδευτικού λογισμικού.

Πρόβλημα σε Υπηρεσίες

Λόγω τεχνικού προβλήματος σε εξυπηρετητή (server) δεν λειτουργούν οι υπηρεσίες
webmail, προσωπικές ιστοσελίδες χρηστών, τηλεφωνικός κατάλογος καθώς και κάποιες ομαδικές λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ενημέρωση: Το πρόβλημα λύθηκε.

Dot EU now at 3 million

Sunday January 11, 2009 will go down as a landmark date for .EU: the day it passed the 3 million registered domain mark!

I think Europeans can be proud. Although it's still very much a young domain (it was opened for general registration on April 7, 2006), .EU was a success from the start and already had 2 million domains in June 2006!

Google To Take Chrome Out Of Beta

Google vice president Marissa Mayer announced Google Chrome is coming out of beta in an interview with Michael Arrington at Le Web 08. The Google’s open source browser has a number of eager customers, including OEMs who can’t offer the browser until it is in full release. Chrome’s Windows client has been in beta since its roll out 3 months ago, and with the new move will likely spur bundling with Google Toolbar and Google Apps.