Κέντρο Δικτύου Τηλεματικής

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας


 

VoIP

Υπηρεσία Μεταφοράς Φωνής μέσω Διαδικτύου (VoIP)

VoIP Η υπηρεσία VoIP δίνει τη δυνατότητα της τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη χρήση του Διαδικτύου και συνεπώς χωρίς χρέωση ή με αστική χρέωση.
Το Κέντρο Δικτύου Τηλεματικής του ΠΘ ανέπτυξε την υπηρεσία αυτή για κλήσεις:

1. από ΠΘ προς Αθήνα (αστική χρέωση)
Δίνεται η δυνατότητα για τριάντα (30) ταυτόχρονες κλήσεις. Επιτρέπονται οι κλήσεις προς κάθε τηλέφωνο με αριθμό 210 xxxxxxx.

Τρόπος κλήσης:
#9 <αριθμός_τηλεφώνου>
πχ. #9 210 1234567
Μετά το #9 θα πρέπει να ακούσετε ένα συνεχόμενο τόνο.

2. από ΠΘ προς Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του Gunet και ViDeNet (χωρίς χρέωση)
Δίνεται η δυνατότητα για τριάντα (30) ταυτόχρονες κλήσεις προς τα Ακαδημαϊκά Iδρύματα του Gunet που έχουν αναπτύξει την υπηρεσία VoIP Πίνακας Συνδεδεμένων Ιδρυμάτων (ο πίνακας αυτός ανανεώνεται συνεχώς) και προς Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της Ευρώπης και των Η.Π.Α που συμμετέχουν στο δίκτυο ViDeNet. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ViDeNeT μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση http://www.vide.net/.
Κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί κλήσεις, είτε από την τηλεφωνική του συσκευή, είτε από ένα PC το οποίο διαθέτει Η.323 τερματικό (π.χ. Microsoft Netmeeting) και τον απαραίτητο εξοπλισμό, δηλαδή μικρόφωνο και ακουστικά/ηχεία.

Τρόπος κλήσης με χρήση τηλεφωνικής συσκευής
#9 <αριθμός_τηλεφώνου>
πχ. #9 2810 123456 (για τηλέφωνο στο UoC)

Τρόπος κλήσης με χρήση H.323 τερματικού
Για να πραγματοποιήσει κάποιος χρήστης του ΠΘ κλήσεις από ένα PC που διαθέτει Η.323 τερματικό (π.χ. Microsoft Netmeeting) θα πρέπει να εγγραφεί στον gatekeeper του ΠΘ (gk.uth.gr).
Στη συνέχεια ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να πληκτρολογεί από τον τερματικό του σταθμό (Microsoft Netmeeting) κατευθείαν τον αριθμό κλήσης ενός χρήστη που ανήκει σε ένα από τα Ιδρύματα που συμμετέχουν στην υπηρεσία VoIP του GUnet.
Ο αριθμός κλήσης του Η.323 τερματικού του κάθε χρήστη ταυτίζεται με τον αριθμό κλήσης της τηλεφωνικής του συσκευής.

Πίνακας συνδεδεμένων ιδρυμάτων υπηρεσίας μεταφοράς φωνής

Ίδρυμα

Διεπιλογή

 

 

ΑΠΘ

231099xxxx

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

2541079XXX
2531039XXX
2551030XXX
2552041XXX

Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας

210747424X
210747425X
210747426X
210747427X
210747568X
210747109Χ

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

2107274XXX
2107275XXX
2107276XXX
2107277XXX
2107461XXX
2107462XXX
2103688XXX
2103689XXX

Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο

2107721XXX
2107722XXX
2107723XXX
2107724XXX

Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών

2610960[2-4]XX
210693060X
21069307[0-5]X

Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας

2810391xxx

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

26610871xx
26610872xx
26610873xx
26610874xx
26610875xx
26610876xx
26610877xx

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

2108203XXX

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

2241099[0-4]XX Ρόδος
2251036XXX Λέσβος
2271035XXX Χίος
2273082XXX Σάμος
2281097XXX Σύρος
2106492[0-4]XX Αθήνα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2421074XXX
2421093XXX
2410565XXX
2431047XXX
2441066XXX

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

2651095XXX
26510964XX
26510965XX
26510966XX
26510967XX
26510968XX
26510969XX
2651097XXX
2651098XXX

Πανεπιστήμιο Κρήτης

2810393XXX
2810394XXX
2810545ΧΧΧ
2831077XXX
2103702040

Πανεπιστήμιο Πατρών

2610962XXX

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

2104142[0-7]XX

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

274107498x Korinthos
274107499x Korinthos
274107435x Korinthos
273108965x Sparti
273108966x Sparti
273108967x Sparti
273108968x Sparti
273108971x Sparti
273108972x Sparti
275209610x Nafplio
275209611x Nafplio
275209612x Nafplio
275209613x Nafplio
272106510x Kalamata
272106511x Kalamata
272106512x Kalamata
272106513x Kalamata
27103721xx Tripoli
27103722xx Tripoli
271023012x Tripoli
271023013x Tripoli
210747540x Athens
210747541x Athens

Πολυτεχνείο Κρήτης

2821037XXX

ΤΕΙ Αθήνας

2105385XXX

ΤΕΙ Μεσολογγίου

26310582XX
26310583XX
26310584XX

Τεχνολογικό Ίδρυμα Κρήτης

2810379XXX

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

21095491XX
21095492XX
21095493XX