Κέντρο Δικτύου Τηλεματικής

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας


 

Δικτυακοί Τόποι

Εκτός από τον κύριο δικτυακό τόπο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, από το Κέντρο Δικτύου Τηλεματικής παρέχεται η υποδομή για άλλα sites όπως:
-Δικτυακοί τόποι Τμημάτων του Πανεπιστημίου. Αυτό περιλαμβάνει είτε κύριες ιστοσελίδες (π.χ. www.bio.uth.gr , www.agr.uth.gr ) καθώς και ιστοσελίδες εργαστηρίων, μεταπτυχιακών κλπ.
-Δικτυακοί τόποι Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου, όπως το www.adm.uth.gr και www.noc.uth.gr
-Δικτυακοί τόποι Χρηστών του Πανεπιστημίου. Παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες του Ιδρύματος να δημιουργήσουν το δικό τους δικτυακό τόπο. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με ηλεκτρονική αίτηση του χρήστη στο www.users.uth.gr είτε κατόπιν απευθείας επικοινωνίας με το προσωπικό του Κέντρου Δικτύου.