Κέντρο Δικτύου Τηλεματικής

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας


 

Αναμετάδοση Ραδιοφώνου

Στο Κέντρο Δικτύου Τηλεματικής του ΠΘ έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί ένας εξυπηρετητής (server), ο οποίος μεταδίδει ζωντανά στο Διαδίκτυο το ηχητικό σήμα τοπικού ραδιοφωνικού σταθμού.

Συγκεκριμένα, ο εξυπηρετητής διαθέτει τις απαιτούμενες ψηφιακές κάρτες για τη σύλληψη του ραδιοφωνικού σήματος του σταθμού “ΕΡΑ Βόλου”, εκτελεί αφ’ ενός συμπίεση με Windows Media Encoder Service και αφ’ εταίρου μεταδίδει με Windows Media Services σε πραγματικό χρόνο τα δυο streams προς το Διαδίκτυο.

Τα streams αυτά αναπαράγονται σε Η/Υ που έχει σύνδεση στο Διαδίκτυο με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού (πχ. Windows Media Player), μέσω του συνδέσμου:
mms://tv.uth.gr/radio_era_volou για την “ERA Βόλου”