Κέντρο Δικτύου Τηλεματικής

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας


 

Video κατ' απαίτηση

Στο Κέντρο Δικτύου Τηλεματικής του ΠΘ έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί ένας εξυπηρετητής (server), ο οποίος χρησιμοποιείται για την αποθήκευση videos σε μορφή Windows Media Video. Τα videos αυτά μπορούν οποιαδήποτε στιγμή να ανασύρονται μέσω διαδικτύου από τους ενδιαφερόμενους χρήστες κατ’ απαίτησή τους (Video κατ’απαίτηση – Video-on-Demand – VOD).

Οι υπερ-σύνδεσμοι (hyperlinks) για τα αρχεία video-on-demand είναι της μορφής: mms://tv.uth.gr/vod/ ..... .wmv . Η υπηρεσία αυτή είναι επίσης διαθέσιμη στους χρήστες του Π.Θ., οι οποίοι επιθυμούν να τοποθετήσουν τα videos που τους ενδιαφέρει να διαθέσουν Διαδικτυακά (πχ. μέσω μιας προσωπικής τους σελίδας), αρκεί να έρθουν σε επαφή με το Κέντρο Δικτύου Τηλεματικής ώστε να γίνει η κατάλληλη επεξεργασία & μετατροπή.

Το υλικό στον VOD server διαρκώς εμπλουτίζεται με νέα videos διάφορης θεματολογίας. Ενδεικτικά, στην ιστοσελίδα http://teleconference.noc.uth.gr υπάρχει ψηφιακό υλικό από τις δραστηριότητες που λαμβάνουν κατά καιρούς χώρα στις αίθουσες τηλεκπαίδευσης του ΠΘ , καθώς και εκπαιδευτικό υλικό.