Κέντρο Δικτύου Τηλεματικής

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας


 

Telephony

Το ενιαίο τηλεφωνικό δίκτυο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλύπτει τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στο Βόλο, τη Λάρισα, τα Τρίκαλα, και την Καρδίτσα όπου και έχουν εγκατασταθεί ψηφιακά τηλεφωνικά κέντρα (Alcatel 4400). Η σύνδεση με το δίκτυο του ΟΤΕ πραγματοποιείται μέσω γραμμών ISDN πρωτεύουσας πρόσβασης PRI.

Σύνδεση στο ενιαίο τηλεφωνικό δίκτυο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Το ΚΕΔΕΤ προσφέρει στους χρήστες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προσωπική τηλεφωνική γραμμή με τετραψήφιο εσωτερικό αριθμό κλήσης και 5-ψήφιο ή 6-ψήφιο αστικό αριθμό κλήσης. Το τηλεφωνικό δίκτυο προσφέρει μια ευρεία σειρά υπηρεσιών. Συνοπτικά αναφέρουμε:

* Απευθείας δρομολόγηση εισερχόμενης κλήσης σε εσωτερικό τηλέφωνο.
* Ενιαία αριθμοδότηση για όλα τα σημεία παρουσίας του Πανεπιστημίου στις πόλεις της θεσσαλικής περιφέρειας.
* Υπηρεσίες ψηφιακής τηλεφωνίας:

 • Εκτροπή κλήσης
 • Μεταφορά κλήσης
 • Τοποθέτηση κλήσης σε αναμονή
 • Υπηρεσία "μην ενοχλείτε"
 • Συνδιάσκεψη 3 ατόμων
 • Αναγνώριση καλούντος
 • Υπηρεσία "ακολούθησε με"
 • Ηλεκτρονικός κατάλογος
 • Συντετμημένη επιλογή
 • Αυτόματη επανάκληση
 • Κοινή απαντητική ομάδα και δυνατότητα αρπαγής κλήσης
 • Ταχυδρομείο φωνής

Για να αποκτήσετε νέο αριθμό τηλεφώνου στο δίκτυο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και / ή νέα τηλεφωνική συσκευή συμπληρώστε την αίτηση Νέας σύνδεσης υπολογιστή / τηλεφώνου / fax / ISDN και παραδώστε τη στο ΚΕΔΕΤ σε μια από τις διευθύνσεις του.

Πληροφορίες για τη χρήση των τηλεφωνικών συσκευών που χρησιμοποιούνται στο δίκτυο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα εγχειριδίων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Τηλεφωνικές Μονάδες Χρήστη

Εδώ μπορείτε να δείτε τις τηλεφωνικές μονάδες που έχετε χρησιμοποιήσει.