Κέντρο Δικτύου Τηλεματικής

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας


 

Πρόβλημα σε Υπηρεσίες

Λόγω τεχνικού προβλήματος σε εξυπηρετητή (server) δεν λειτουργούν οι υπηρεσίες
webmail, προσωπικές ιστοσελίδες χρηστών, τηλεφωνικός κατάλογος καθώς και κάποιες ομαδικές λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ενημέρωση: Το πρόβλημα λύθηκε.