Κέντρο Δικτύου Τηλεματικής

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας


 

Ψηφιακά Πιστοποιητικά

Το Κέντρο Δικτύου Τηλεματικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διαχειρίζεται την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών κάτω από το όνομα τομέα uth.gr.

Η υπηρεσία αυτή παρέχεται χάρη στη συνεργασία του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας με την υπηρεσία ψηφιακών πιστοποιητικών TCS του TERENA και την εταιρεία Comodo.

Μέχρι τώρα εκδίδονται ψηφιακά πιστοποιητικά μόνο για διακομιστές ενώ πολύ σύντομα θα είναι δυνατή η έκδοση ατομικών ψηφιακών πιστοποιητικών.

Είσοδος στην υπηρεσία.