Κέντρο Δικτύου Τηλεματικής

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας


 

Αρωγή

Το Δίκτυο Τηλεματικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας παρέχει τεχνική υποστήριξη στους χρήστες του σε θέματα που αφορούν σύνδεση υπολογιστών στο δίκτυο, τηλεφωνικές συνδέσεις και καθοδήγηση στη χρήση των υπηρεσιών του. Ανάλογα με την περίπτωση, μπορείτε να λάβετε τεχνική υποστήριξη με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • διαβάζοντας τα εγχειρίδια χρήσης, που δίνουν πληροφορίες για το πως να συνδεθείτε και να χρησιμοποιείτε αποτελεσματικά τις υπάρχουσες υπηρεσίες.
  • στέλνοντας e-mail ή τηλεφωνώντας στους τεχνικούς μας όπως φαίνεται στα στοιχεία επικοινωνίας
  • με τηλεϋποστήριξη: κάνοντας κλικ εδώ αποθηκεύετε στον Η/Υ σας και εκτελείτε την εφαρμογή teamviewer που επιτρέπει στους τεχνικούς μας να αποκτήσουν τον απομακρυσμένο έλεγχο του Η/Υ σας για όσο διαρκεί η σύνδεση.