Κέντρο Δικτύου Τηλεματικής

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας


 

Εγχειρίδια Χρήσης

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε εγχειρίδια χρήσης των δικτυακών υπηρεσιών (δεδομένων και φωνής) στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Γενικά - Θέματα Ασφάλειας

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (E-mail)

Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο (VPN)

Δίκτυο Ψηφιακής Τηλεφωνίας και Τηλεφωνικές Συσκευές

Σύνδεση στο Internet με τηλεφωνική κλήση (Dialup)

Ψηφιακά Πιστοποιητικά