Κέντρο Δικτύου Τηλεματικής

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας


 

Νέοι Χρήστες - Αιτήσεις

  • Αίτηση E-mail και Dialup.
    Η αίτηση αυτή απευθύνεται στους νέους χρήστες του Δικτύου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (π.χ. νέους φοιτητές, νέο προσωπικό, κλπ.). Συμπληρώνοντας αυτή την αίτηση θα αποκτήσετε τον απαραίτητο λογαριασμό για πρόσβαση στις υπηρεσίες του Κέντρου Δικτύου όπως E-Mail, Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο και dial-up.

    Συμπληρώστε αυτή την αίτηση και παραδώστε τη στη Γραμματεία του Τμήματος σας.

  • Αίτηση Αίτηση νέας σύνδεσης υπολογιστή/τηλεφώνου/fax/Κωδικού Κλήσεων.
    Συμπληρώστε αυτή την αίτηση για να συνδέσετε τον υπολογιστή σας στο δίκτυο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (να αποκτήσετε διεύθυνση IP) ή για να αποκτήσετε νέα τηλεφωνική σύνδεση.

    Παραδώστε τις συμπληρωμένες αιτήσεις στο Κέντρο Δικτύων.

Δείτε τις διευθύνσεις μας στις 4 πόλεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.