Κέντρο Δικτύου Τηλεματικής

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας


 

Ανταλλαγή Αρχείων

Το Κέντρο Δικτύου Τηλεματικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας παρέχει στους χρήστες μια εναλλακτική δυνατότητα ανταλλαγής (μεγάλων κυρίως) αρχείων.
Στο http://upload.users.uth.gr μπορούν οι χρήστες του δικτύου του Π.Θ. να ανεβάσουν τα αρχεία τους που μπορούν να είναι μέχρι 100ΜΒ και να αποστείλουν στον παραλήπτη μόνο τη διεύθυνση από την οποία θα κατεβάσει τα αρχεία.
Η υπηρεσία παρέχεται μόνο στους χρήστες του δικτύου του Πανεπιστημίου.