Κέντρο Δικτύου Τηλεματικής

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας


 

Ηλεκτρονικές Δημοσκοπήσεις

Σκοπός αυτής της υπηρεσίας είναι να προσφέρει την κατάλληλη υποδομή ώστε ο πιστοποιημένος χρήστης να δημιουργεί και να δημοσιεύει στο Διαδίκτυο ερωτηματολόγια δημοσκοπήσεων.

Τα ερωτηματολόγια είναι προσβάσιμα από το Διαδίκτυο μέσω της ηλεκτρονικής τους διεύθυνσης που μπορείτε
να δείτε στην ενότητα "Διαθέσιμα ερωτηματολόγια". Οι απαντήσεις στα ερωτηματολόγια παρουσιάζονται σε διαγράμματα που ενημερώνονται αυτόματα.

Κάθε ερωτηματολόγιο διαθέτει ένα διαχειριστή ο οποίος μέσω username/password καθορίζει το περιεχόμενο
και την εμφάνιση του ερωτηματολογίου. Αν θέλετε να δημιουργήσετε το δικό σας ερωτηματολόγιο μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτηση που θα βρείτε στην αρχική σελίδα της υπηρεσίας.