Κέντρο Δικτύου Τηλεματικής

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας


 

Λίστες Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Το Δίκτυο Τηλεματικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας παρέχει στους χρήστες του υπηρεσία Λιστών Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου.

Κάθε χρήστης μπορεί να αιτηθεί τη δημιουργία μιας λίστας και να ορισθεί διαχειριστής της.
Παρέχεται η δυνατότητα διαχείρισης της λίστας μέσω ιστοσελίδας και πλήρης έλεγχος στη λειτουργία της όπως προσθήκη/διαγραφή μελών, φίλτρα κλπ.