Κέντρο Δικτύου Τηλεματικής

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας


 

E-mail lists

The University of Thessaly NOC provides to his users service of E-mail Lists.
Each user can request the creation of list and be set as its administrator.
The management of lists is done via web page providing complete control of her operation as addition/deletion of members, filters etc.