Κέντρο Δικτύου Τηλεματικής

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας


 

Κατάλογος Χρηστών

Το δίκτυο του Π.Θ. παρέχει υπηρεσία καταλόγου χρηστών (LDAP).

Η υπηρεσία προσφέρει ενιαίο τρόπο πιστοποίησης χρηστών για επιμέρους υπηρεσίες όπως είναι η σύνδεση μέσω τηλεφώνου (dialup).
Ο χρήστης με αυτό τον τρόπο μπορεί να έχει ένα όνομα χρήστη (username) και ένα κωδικό (password) για όλες τις υπηρεσίες οι οποίες χρησιμοποιούν την υπηρεσία καταλόγου για πιστοποίηση του χρήστη.

Η υπηρεσία προσφέρει επίσης και εννιαίο τρόπο αναζήτησης χρηστών μέσω των προγραμμάτων που χρησιμοποιούν οι χρήστες για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.