Κέντρο Δικτύου Τηλεματικής

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας


 

Υπεύθυνοι Τηλεδιάσκεψης

Στοιχεία επικοινωνίας Υπεύθυνων Τεχνικών τηλεδιάσκεψης ανά Τμήμα ΠΘ

Τμήμα

e-MAIL

Υπεύθυνος Τεχνικός

Τηλέφωνο

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

teleconf.mie@uth.gr

Χολέβας Νίκος

24210-7-4074

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

teleconf.prd@uth.gr

Τσιρκινίδης Παντελής

Φαρασλής Γιάννης

24210-7-4448

24210-7-4466

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

teleconf.civ@uth.gr

Οικονομίδης Κωστής
Καραμπερόπουλος Δημήτρης

24210-7-4144
24210-7-4154

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

teleconf.arch@uth.gr

Κομνηνός Ιωάννης

24210-7-4232

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

teleconf.inf@uth.gr

Φεύγας Αθανάσιος

24210-7-4965

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

teleconf.pre@uth.gr

Γιαννελος Λεγαντής
Καραμούστος Ευάγγελος
Χατζηδήμου Τριαντάφυλλος

24210-7-4496
24210-7-4374
24210-7-4869

Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Eκπαίδευσης

teleconf.ece@uth.gr

Γιαννελος Λεγαντής
Καραμούστος Ευάγγελος
Χατζηδήμου Τριαντάφυλλος

24210-7-4496
24210-7-4374
24210-7-4869

Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής

teleconf.sed@uth.gr

Γιαννελος Λεγαντής
Καραμούστος Ευάγγελος
Χατζηδήμου Τριαντάφυλλος

24210-7-4496
24210-7-4374
24210-7-4869

Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

teleconf.ha@uth.gr

Γιαννελος Λεγαντής
Καραμούστος Ευάγγελος
Χατζηδήμου Τριαντάφυλλος

24210-7-4496
24210-7-4374
24210-7-4869

Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος

teleconf.agr@uth.gr

Χριστώνης Κων/νος

24210-9-3276

Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος

teleconf.apae@uth.gr

Οικονομίδης Κων/νος

24210-7-4665

Ιατρικής

teleconf.med@uth.gr

Χλόπτσιος Ιωάννης

2410-68-5507

Κτηνιατρικής

teleconf.vet@uth.gr

Καλατζής Χρήστος

24410-6-6010

Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας

teleconf.bio@uth.gr

Γκασδρόγκας Παναγιώτης

2410-56-5275

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

teleconf.pe@uth.gr

Σακελλαρίου Παναγιώτης

24310-4-7002

Οικονομικών Επιστημών

teleconf.econ@uth.gr

Γιαννελος Λεγαντής
Καραμούστος Ευάγγελος
Χατζηδήμου Τριαντάφυλλος

24210-7-4496
24210-7-4374
24210-7-4869

Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική

teleconf.dib@uth.gr

Καραγεώργος Παναγιώτης

22310-6-6712

Πληροφορικής

teleconf.cs@uth.gr

Καραγεώργος Παναγιώτης

22310-6-6712