Κέντρο Δικτύου Τηλεματικής

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας


 

Αίθουσες Τηλεδιάσκεψης

Χάρτης κτιρίων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στις τέσσερις πόλεις

Πόλη Κτίριο

Στεγαζόμενα Τμήματα ΠΘ

Χωρητικότητα

Εξοπλισμός

Τηλέφωνο

Βόλος

Πεδίον Άρεως

(ΤΜΧΠΠΑ,
2ος όροφος)

Διαθεσιμότητα

-Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών [ΤΜΜ]

-Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης [ΤΜΧΠΠΑ]

-Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών [ΤΠΜ]

-Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών [ΤΑΜ]

 

38 Η.323

Ceelab Arrow 300
24210.74482
Βόλος

Παραλιακό "Παπαστράτου"

(Κτίριο 3,
1ος όροφος)

Διαθεσιμότητα

-Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης [ΠΤΔΕ]

-Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Eκπαίδευσης [ΠΤΠΕ]

-Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής [ΠΤΕΑ]

-Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας [ΤΙΑΚΑ]

-Τμήμα Οικονομικών Επιστημών [ΤΟΕ]
Εξυπηρετείται λόγω κτιριακής εγγύτητας
 

25 Η.323

Ceelab Arrow 300

MCU 5+1 σημείων
24210.74788
Βόλος

Συγκρότημα Φυτόκου

Αίθουσα Συνεδριάσεων Κοσμητείας

 

-Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος [ΓΦΠΑΠ]

-Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος [ΓΙΥΠ]

20 ePresence.grnet.gr

VidyoDesktop (PC-based)
24210.93206
Λάρισα

Βιόπολις

(Κτίριο Βιβλιοθήκης,
2ος Όροφος)

Διαθεσιμότητα

Τμήμα Ιατρικής [ΤΙ]

25 Η.323

Ceelab Arrow 300
2410.685600
Λάρισα

Βιόπολις

(Κεντρικό Κτίριο, Πτέρυγα Α, 3ος Όροφος, αίθουσα 331)

Κοσμητεία ΣΕΥ - Τμήμα Ιατρικής [ΤΙ]

10 ePresence.grnet.gr

VidyoDesktop (PC-based)
2410.685700
Λάρισα

Ακαδημία

Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας [ΤΒΒ]

10 ePresence.grnet.gr

VidyoDesktop (PC-based)
2410.565272
Καρδίτσα

Κτηνιατρική

Διαθεσιμότητα

Τμήμα Κτηνιατρικής [ΤΚ]

10 Η.323

Ceelab Arrow 300
24410.66027
Τρίκαλα

ΤΕΦΑΑ

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού [ΤΕΦΑΑ]

35 ePresence.grnet.gr

VidyoDesktop (PC-based)
24310.47070